Gospodarstwo rybackie

Gospodarstwo Rybackie Mościbrody to kompleks stawów rybnych wchodzący w skład Folwarku Mościbrody, położony w dolinie Muchawki, na terenie Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.Stawy te są łącznikiem pomiędzy obszarem Rezerwatu Przyrody Gołobórz a obszarem Natura 2000 – Ostoja Nadliwiecka i Dolina Liwca. Występuje tu wysoka różnorodność biologiczna, obecność siedlisk przyrodniczych będących przedmiotami ochrony oraz stanowisk chronionych i ginących gatunków roślin, grzybów i zwierząt.
Stawy są kluczowym elementem krajobrazu kulturowego Mazowsza i południowego Podlasia, budowa ich oparta jest na systemie małej retencji. Od prawie 200 lat, i nadal, mają one ogromny wpływ na otaczające środowisko. Poprawiają mikroklimat i łagodzą skutki upałów, zatrzymują spływ wód powierzchniowych.
Gospodarstwo Rybackie, zgodnie z prawie 200-letnią tradycją, zajmuje się głównie hodowlą i sprzedażą karpia.
Potrawy z karpia królują na stołach w Dworze Mościbrody i w Restauracji Dworskiej.

 

moscibrody_wizytowki_03_rybakowka_90x50.jpg

moscibrody_wizytowki_03_rybakowka_90x50.jpg -